Barion Pixel

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) magyar nyelven tartalmazzák az 1. pontban meghatározott szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó legfontosabb szabályokat. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://kincsemkastely.com/) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.kincsemkastely.hu és letölthető az alábbi linkről: letöltés

  1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Nyír-Magvas Kft
A szolgáltató székhelye: 4515 Kék, Kincsesverem 29/40; 

Ügyintézés: 3934 Tolcsva, Kincsem dűlő 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kincsemkastely.com

Cégjegyzékszáma: 15-09-066797
Adószáma: 12617610-2-15

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: 06 42 524 001
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Do Média Kft

2500 Esztergom, Lőrinc u. 8, fszt. 1.  www.domdom.hu

  1. Alapvető rendelkezések

1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A fenti jogszabályok kötelező, eltérést nem engedő  rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Jelen ÁSZF 2020. június 1. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak. 

4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal kialakítása, tartalmának meghatározása, módosítása és terjesztése tekintetében. 

III. Regisztráció, vásárlás

1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával vagy regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez önként, előzetes tájékoztatás alapján hozzájárul.

2. Felhasználó a vásárlás vagy regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás vagy regisztráció során megadott valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén az elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a honlapon elérhető szolgáltatásokat. 

3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen, pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért vagy a szerződés teljesítésének ezen okból bekövetkező lehetetlenüléséért, a téves adatszolgáltatásra visszavezethető bármilyen más hibáért felelősséget nem vállal. 

4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti vagy a jelszó a Felhasználó magatartására visszavezethető okból más számára hozzáférhetővé válik.

  1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
  1. A kincsemkastely.com weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. 
  2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak Forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t. Az ár nem tartalmazza a házhoz szállítás díját. Az áru csomagolásának költsége a Szolgáltatót terheli. 

Minimális rendelés egy boros karton azaz 6 palack Kincsem Kastély bor. 

2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, az eltérés a termék minőségét nem befolyásolja.

3. Alkoholtartalmú termékek megrendelését csak 18 év feletti megrendelő személy esetén teljesítjük. Kiszállításkor a megrendelő személye beazonosításra kerül.

4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5. Amennyiben nyilvánvalóan téves ár (feltűnő értékaránytalanság) kerül feltüntetésre, (a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár) a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, ebben az esetben felajánlja a termék minőségéhez igazodó helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

  1. A rendelés menete

1. Felhasználó, amennyiben korábban regisztrált a honlapon, a regisztrációs adataival bejelentkezik a webshopba. Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. A megvásárolni kívánt termékek minimális darabszáma: 6 db

3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

7. A fizetendő végösszeg a megrendelés valamennyi költségét tartalmazza. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kell kérnie, ennek hiányában a Szolgáltató reklamációt nem fogad el. A sérült csomagot a Felhasználó nem köteles átvenni. 

8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. 

9. Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A visszaigazolás elmaradása esetén Felhasználó a szerződési kötelezettség alól mentesül. Szolgáltató a felelősségét kizárja, amennyiben a visszaigazolás elmaradásának oka, hogy a Felhasználó helytelen adatokat adott meg.  

VI. Fizetési módok

Felhasználó a választása szerinti alábbi fizetési módok valamelyikén egyenlítheti ki a termék ellenértékét

1. Fizetés utánvétellel: a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítheti készpénzben a megrendelt termék átvételekor.

2. Banki átutalás: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék általa meghatározott módon történő átvételére.

3. Fizetés bankkártyával – PayPal az OTP bankon keresztül. Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

VII. Szállítási költség

A szállítási költség a Felhasználót terheli. A szállítási költség díja belföldi megrendelés esetén a futárszolgálat által szabott szolgáltatási díj, melynek megállapítására, módosítására a Szolgáltató hatást nem gyakorolhat. Jelen ÁSZF kiadásakor érvényes bruttó szállítási költség függ a megrendelt termékek súlyától. A megrendelés véglegesítése előtt a megrendelési összesítő a mindenkor érvényes bruttó szállítási költséget tartalmazza. 

Utánvétellel megrendelt termékek esetén a futárszolgálat további bruttó 300,- Ft-ot számíthat fel költségként, melynek összege szintén a Felhasználót terheli. 

VIII. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik, azonban megrendelés leadására nyitvatartási időn kívül is van lehetőség. Ebben az esetben a feldolgozás a megrendelést leadását követő munkanapon kezdődik. Szolgáltató a Felhasználó részére elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

2. Érvényes adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

3. A kárveszély viselésére, a késedelmes szolgáltatásra a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

4. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

IX. Elállás joga

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban, továbbá a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli. 

4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan termékek esetében, amelyek az átadást követő felbontása után nem küldhetőek vissza (palackozott borok)

6. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően legkésőbb 14 napon belül – ellenkező tartalmú kérés hiányában – az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módon visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7. Fogyasztó köteles az árukat a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. 

8. Az áru ellenértékét Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. 

9. A Fogyasztó az elállási jogának gyakorlását jelezheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját az irányadó, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontja. Postai úton történő visszaküldés esetén a terméket ajánlott küldeményként kell elküldeni. 

10. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a Fogyasztónak kell felelősséget vállalnia. 

11. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

12. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

13. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

X. Szavatosság

A szavatosságra a Ptk. hibás teljesítésre és a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései az irányadók. A megrendelt termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által leírásban szereplő tulajdonságokkal. A kellékszavatossági jog érvényesítésére a teljesítéstől számított hat hónapon belül van helye.  A Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

XI. A Panaszkezelés rendje

1. Amennyiben Felhasználónak panasza merül fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, panaszát az. I. pontban feltüntetett telefonszámon, e-mail címen vagy levél útján is közölheti.

2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és a panasz orvoslása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, a jegyzőkönyv egy példányát a Felhasználó részére átadja. 

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasítását Szolgáltató megindokolja. A jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató. 

4. Felhasználó a panaszának elutasítása esetén – választása szerint – hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti a fogyasztóvédelmi hatóságnál. 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei:  http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

XII. Szerzői jogok

1. A kincsemkastely.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. A kincsemkastely.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

3. Tilos a kincsemkastely.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a kincsemkastely.com weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

4. A kincsemkastely.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

XIII. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://kincsemkastely.com/adatvedelmi-nyilatkozat/

2020. június 1.

A weboldalunkon sütiket használunk a felhasználói élmény növelése érdekében.